Лаборант-технолог

На производство спредов и масла требуется лаборант-технолог. Тел. 066-110-99-22, 098-121-39-62